wsparcie

Flowers


Dr hab. n. med. Rafał Rzepka

Aneta Cymbaluk Płoska
  • studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończone w 1998 roku,
  • od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, aktualnie na stanowisku adiunkta,
  • uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w 2006 roku (praca z zakresu biofizycznych metod monitorowania płodu),
  • w 2007 roku ukończenie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii,
  • w 2017 roku uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (praca z zakresu zapobiegania porodom przedwczesnym)
  • członek Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
  • członek Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
  • członek Sekcji Ginekologii Operacyjnej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
  • członek brytyjskiej organizacji: The Fetal Medicine Foundation,
  • autor wielu publikacji naukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii
  • liczne polskie i międzynarodowe certyfikaty z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej,
  • szczególne zainteresowania zawodowe: diagnostyka prenatalna, kardiologia płodu, patologia ciąży, uroginekologia.