wsparcie

Flowers


Dr n. med. Anna Kacalak-Rzepka

Aneta Cymbaluk Płoska
  • studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończone z wyróżnieniem w 1998 roku
  • od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Dermatologii i Wenerologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, aktualnie na stanowisku adiunkta
  • uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w 2005 roku (praca z zakresu mikologii lekarskiej)
  • w 2006 roku ukończenie specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii 
  • w 2011 roku uzyskanie specjalizacji w zakresie alergologii
  • członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) oraz Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV)
  • autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny chorób skóry
  • szczególne zainteresowania zawodowe: choroby autoimmunologiczne i alergiczne skóry, medycyna przeciwstarzeniowa