wsparcie

Flowers


Dr n. med. Antoni Głaz

Aneta Cymbaluk Płoska
  • absolwent IV LO w Szczecinie,
  • studia na wydziale lekarskim PAM ukończone w roku 1982,
  • specjalizacja z położnictwa i ginekologii I stopnia, 1986,
  • specjalizacja z położnictwa i ginekologii II stopnia w roku 1990 zdana z wyróżnieniem,
  • w 1999 roku doktorat pt. "Ocena spektrum fali przepływu krwi w tętnicach pępowinowych i tętnicach macicznych w ciąży zagrożonej poronieniem i porodem przedwczesnym",
  Dotychczasowe miejsca pracy:
  • Klinika Położnictwa PAM, pracownik naukowow-dydaktyczny,
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy SPZOZ w POLICACH, 
  • aktualne miejsce pracy: Klinika Położnictwa i Ginekologii PUM w Szczecinie,
  • tradycja lekarska od trzech pokoleń dziadek dr n. med. Edward Tadlewski ginekolog ze Lwowa , ojciec  Antoni Głaz ginekolog-położnik, matka dr n. med. Celina Głaz patomorfolog,
  • członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.