wsparcie

Flowers


Dr n. med. Piotr Włodarski

Aneta Cymbaluk Płoska
  • studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończone w 1999 roku,
  • od 1999 roku po ukończeniu stażu podyplomowego podjął pracę w Klinice Położnictwa i Perinatologii SPSK-2 Pomorskiej Akademii Medycznej,
  • od 2001 roku do 2010 lekarz w Oddziale Położnictwa i Ginekologii Szpitala w Policach a od 2007 roku również w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Od 2009 roku pracownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala "Zdroje" ,
  • w 2008 roku zdał egzamin specjalizacyjny i uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii ,
  • W 2010 roku otworzył specjalizację z Onkologii Ginekologicznej w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt,
  • liczne certyfikaty umiejętności w diagnostyce ultrasonograficznej potwierdzanymi przez międzynarodową organizację Fetal Medicine Foundation uprawniające zarówno do oceny ryzyka chorób genetycznych u płodu jak również oceny serca płodu (echokardiografii) – nr licencji 77183,
  • autor wielu publikacji naukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii i immunologii,
  • W 2010 roku otworzył przewód doktorski w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym dotyczący znaczenia sHLA-G w zmianach złośliwych i łagodnych jajnika. Obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień dr n. med. w roku 2014
  • W 2014 roku uzyskał tytuł specjalisty Ginekologa Onkologa