wsparcie

Flowers

Alergologia

Alergologia (z greckiego: allos = inny) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób związanych z nieprawidłową reakcją immunologiczną organizmu ludzkiego na powszechnie występujące w środowisku antygeny.
Alergenami dla osób uczulonych mogą być pokarmy (np. mleko krowie, jaja, ryby, orzechy), powietrznopochodne substancje pochodzenia roślinnego (np. pyłki drzew, traw, chwastów) i zwierzęcego (np. roztocza, sierść zwierząt domowych), a także różne proste związki chemiczne o charakterze haptenów (np. leki, jony metali). Alergeny przekraczając barierę skórno-naskórkową i błony śluzowe wnikają do organizmu i wyzwalają reakcję immunologiczną, która prowadzi do wystąpienia objawów zapalenia. W przypadku skóry najczęściej obserwowanymi objawami są: rumień, obrzęk, zmiany wysiękowe i świąd.
Diagnostyka i leczenie:

  • atopowego zapalenie skóry i współistniejących innych chorób atopowych
  • kontaktowego alergicznego zapalenia skóry
  • ostrej i przewlekłej pokrzywki oraz obrzęku naczynioruchowego
  • alergicznego zapalenia jamy ustnej
  • reakcji fotoalergicznych i fototoksycznych
  • innych reakcji nadwrażliwości (skórnych odczynów polekowych, rumienia wielopostaciowego, rumienia guzowatego, leukocytoklastycznego zapalenia naczyń)