wsparcie

Flowers

Dermoskopia

Dermoskopia jest nieinwazyjnym badaniem skóry służącym do oceny zmian barwnikowych oraz naczyniowych za pomocą mikroskopu epiluminescencyjnego - urządzenia optycznego powiększającego badaną powierzchnię 10 -15 krotnie w silnym oświetleniu bocznym. Uzyskiwane w ten sposób obrazy klasyfikowne są na podstawie ściśle ustalonych kryteriów.

Wskazaniem do wykonania badania jest różnicowanie zmian barwnikowych (znamion) między sobą oraz różnicowanie ich z innymi zmianami, zwłaszcza naczyniakami oraz brodawkami łojotokowymi. Najważniejszym jednak jej zastosowaniem jest diagnostyka czerniaka złośliwego, będącego najgroźniejszym nowotworem skóry. W wielu przypadkach obraz kliniczny (makroskopowy) zmiany skórnej nie pozwala na pewne ustalenie rozpoznania, a zastosowanie dermoskopii umożliwia podjęcie decyzji co do konieczności zastosowania leczenia chirurgicznego.

Dermatoskopy zawierają dwa cylindry kontaktowe: jeden o średnicy kilkumilimetrowej - do oglądania miejsc nierównych, takich jak: przestrzenie międzypalcowe, paznokcie, kąt oka, okolica krocza i zauszna, oraz drugi o średnicy 2,5 cm służący do oglądania większych zmian na powierzchniach płaskich. Przed przystąpieniem do oglądania powierzchnię skóry w miejscu przyłożenia cylindra nakrapia się olejkiem immersyjnym, który stwarza optymalne środowisko optyczne między oglądaną skórą a dermatoskopem. Badanie trwa zwykle kilka - kilkanaście minut, jest bezbolesne, może być stosowane u pacjentów w każdym wieku i w razie potrzeby - powtarzane.