wsparcie

Flowers

Wsparcie od UE

Wsparcie UE | MediLuxClinic: ginekologia i dermatologia oraz inne

fundusze unii europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Nazwa projektu:
"Poprawa konkurencyjności praktyki ginekologicznej poprzez zakup specjalistycznych urządzeń medycznych i lokalu wraz z jego adaptacją"

Beneficjent:
"Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Anita Chudecka-Głaz"

 

Dzięki wsparciu poprzez zakup najnowocześniejszego sprzętu oraz zakup i adaptację lokalu powstała nowoczesna praktyka lekarska - nowoczesne gabinety lekarskie. Znacznie poprawiliśmy jakość świadczonych dotychczas usług medycznych, zwłaszcza badań ultrasonograficznych. Wszystko dzięki zakupowi nowoczesnego i doskonałego aparatu Voluson E 8 Expert, wykorzystywanego na świecie przez najlepsze jednostki prowadzące diagnostykę ultrasonograficzną w ramach położnictwa i ginekologii. Dzięki temu aparatowi oraz znakomicie wyszkolonej kadrze lekarskiej, świadczone w MediLuxClinic usługi medyczne wykonujemy zgodnie ze światowymi standardami.

Obecnie wykonujemy badania echokardiograficzne płodu oraz bardzo specjalistyczne , genetyczne badania ultrasonograficzne, wykorzystując przy tym zaawansowane techniki 3D4D. Dzięki dostępnej w aparacie opcji elastografii (najnowszej metodzie, dzięki której wykrywanie zmian patologicznych w gruczole piersiowym u kobiet cechuje się jeszcze większą czułością), znacząco poprawiła się diagnostyka gruczołu sutkowego u kobiet.

Nowy sprzęt sprawił, że świadczone usługi mają charakter kompleksowy, rzadko spotykany prywatnych praktykach lekarskich w regionie. Wprowadziliśmy nowe usługi:

  • kolposkopię,
  • kardiotokografię,
  • biopsję sutka,
  • badania laboratoryjne ( morfologia, badanie ogólne moczu).

Wszystkie świadczone przez nas usługi zapewniają naszym pacjentkom komfort polegający na kompleksowym podejściu do medycznego problemu . W większości przypadków, zarówno w położnictwie jak i ginekologii, wszystkie niezbędne czynności lekarskie (badania dodatkowe, diagnosyczne) są wykonywane w na miejscu bez konieczności konsultacji w innych podmiotach medycznych. W naszej nowoczesnej jest praktyce ginekologicznej możliwy do przeprowadzenia jest cały ambulatoryjny proces diagnostyczno-terapeutyczny.