Dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz

  • studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończone z wyróżnieniem w 1995 roku,
  • od 1999 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, aktualnie na stanowisku adiunkta,
  • w 2003 roku obrona pracy doktorskiej pt. "Charakterystyka endokrynologiczna nabłonkowych nowotworów jajnika", praca obroniona z wyróżnieniem summa cum laude,
  • w 1999 roku zdany z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa,
  • w 2005 roku zdany egzamin specjalizacyjny II stopnia z zakresu ginekologii i połóżnictwa,
  • w 2014 roku zdany egzamin specjalizacyjny z zakresu ginekologii onkologicznej
  • członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy,
  • wielkokrotne nagrody JM Rektora PUM oraz Nagroda Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe z dziedziny ginekologii,
  • autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny ginekologii.

 

Anita Chudecka-Głaz 4
Anita Chudecka-Głaz 3
Anita Chudecka-Głaz 1
Anita Chudecka-Głaz 2
Anita Chudecka-Głaz 5