Badania molekularne, wirusologiczne

Wirus HPV /human papiloma virus, ludzki wirus brodawczaka/ infekuje narządy moczowo-płciowe kobiet i mężczyzn i jest bardzo rozpowszechnionym wirusem. Do zakażenia większością typów dochodzi poprzez kontakty seksualne. Obecnie znanych jest ponad 120 typów wirusa HPV i możemy podzielić je na dwie grupy:

  • wirusy wysokiego ryzyka - onkogenne (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 68) oraz,
  • wirusy niskoonkogenne (niskiego ryzyka).

Wirusy o niskim potencjale onkogennym odpowiedzialne są za powstawanie łagodnych zmian brodawkowatych narządów rozrodczych u kobiet i mężczyzn określanych jako kłykciny kończyste. Wirusy onkogenne związane są z powstawaniem zmian przednowotworowych i nowotworów narządów rozrodczych oraz odbytu. Zakażenie wirusami z grupy wysokiego ryzyka według obecnego stanu wiedzy zwiększa w największym stopniu ryzyko raka szyjki macicy.

W ciągu swojego życia ponad 80% aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn było, jest lub będzie zakażonych wirusem HPV. Połowę osób zakażonych stanowią kobiety i mężczyźni w wieku 15-25 lat. W około 70% przypadków raka szyjki wykrywane są wirusy HPV typu 16 i 18. Zmiany przedrakowe – inaczej dysplazja dużego stopnia – HSIL, wirus wykrywany jest w około 50-60% przypadków.

Według aktualnych wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego należy pamiętać że:

"W związku z faktem, że przetrwałe zakażenie wywołane wirusem brodawczaka ludzkiego typu onkogennego jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy, należy podkreślić, że zarówno badanie cytologiczne, jak i test na obecność onkogennego typu HPV są wzajemnie uzupełniającymi się elementami wieloetapowego programu profilaktyki raka szyjki macicy."

Zakażenia wirusem HPV są najczęstszą infekcją przenoszoną drogą kontaktów seksualnych i stanowią istotny problem epidemiologiczny na całym świecie. W Europie co roku rozpoznaje się około 60 tysięcy raków szyjki macicy, a ilość zmian HSIL jest dwa razy większa.

Zakażenie HPV jest najczęściej przemijające, jednakże zakażenie przetrwałe wirusem z grupy wysokiego ryzyka powiązane jest z rozwojem zmian VIN /zmian dysplastycznych sromu/ i raka sromu, a także raka prącia i odbytu. Przewlekłe zakażenie onkogennym typami HPV jest także głównym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Około 90% kłykcin narządów płciowych jest wywoływanych przez typ 6 lub 11 HPV; czasem w zmianach stwierdza się także zakażenie HPV 16 i 18.

Dążąc do zapewnienia najwyższej satysfakcji Państwa jako Naszych Pacjentów, równocześnie korzystając z najnowszych technik genetyki i biologii molekularnej proponujemy Państwu skorzystanie z prezentowanej oferty i wykonanie u siebie testów przeznaczonych do wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV.

Sposób skutecznego leczenia zakażenia HPV nie jest obecnie znany. Jednakże istnieją skuteczne metody leczenia zmian przednowotworowych i są ogólnie dostępne.