Badania prenatalne – USG ciąży w Szczecinie

Badaniom prenatalnym poddaje się kobiety ciężarne w celu wykrywania nieprawidłowości płodu. Nowoczesna medycyna pozwala na diagnozowanie w ten sposób wielu chorób genetycznych i rozwojowych. Jedną z podstawowych i bardzo rozpowszechnionych metod kontrolowania stanu płodu jest USG ciąży, czyli badanie ultrasonograficzne. Jest całkowicie nieinwazyjne i bezbolesne, a dzięki niemu można wykryć pewne nieprawidłowości, lub, w razie ich podejrzeń, skierować przyszłą mamą na dalsze, bardziej szczegółowe badania.

Lekarz prowadzący ciążę, który wykonuje badanie USG, może uzyskać takie informacje na temat płodu, jak:

  • wymiar CRL,
  • długość kości udowej i ramiennej,
  • objętość łożyska,
  • obecność przepukliny pępowinowej,
  • częstość akcji serca.

Są to niezwykle ważne dane z punktu widzenia prawidłowego rozwoju płodu, dlatego kobietom ciężarnym zaleca się poddawanie badaniu USG co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży, jeśli jest ona fizjologiczna, czyli przebiega prawidłowo.

Warto także wiedzieć, że badanie USG służy nie tylko do diagnozowania wad płodu. Wykorzystuje się je również do oceny stanu zdrowia kobiet. USG ginekologiczne przeprowadza się przez pochwę. Dzięki niemu możliwe jest wykrywanie między innymi nowotworów narządu rodnego.

Nasz gabinet zajmuje się wykonywaniem USG ginekologicznego w Szczecinie, a także USG ciąży w ramach badań prenatalnych.

 

USG ciąży – diagnostyka rozwoju płodu

Diagnostyka ultrasonograficzna stanowi współcześnie podstawową formę diagnostyki przebiegu ciąży budowy oraz rozwoju płodu. W czasie ciąży o fizjologicznym przebiegu każda ciężarna powinna mieć wykonane badanie ultrasonograficzne trzykrotnie. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz brytyjskiej organizacji położniczej – Fetal Medicine Foundation badania należy wykonać między 11 a 14, między 18 a 23 oraz między 28 a 32 tygodniem ciąży.

Dodatkowe badania USG ciąży wykonuje się ze wskazań medycznych. Według współczesnej wiedzy nie istnieją żadne przeciwwskazania do diagnostyki ultrasonograficznej w przebiegu ciąży. Nie udowodniono szkodliwości ultrasonografii dla przebiegu ciąży i rozwoju płodu.

Pamiętaj badania USG w ciąży pozwalają na wykrycie większości wad rozwojowych płodu. Niektóre z wad nawet przy najlepiej przeprowadzonej diagnostyce mogą pozostać niewykryte, niektóre mogą ujawnić się lub powstać dopiero po urodzeniu.

 
USG POŁOŻNICZE DO 10 TYGODNIA CIĄŻY

W okresie do 10 tygodnia ciąży badanie USG wykonujemy zawsze sondą transwaginalną (przezpochwową). Celem badania w tym okresie jest potwierdzenie prawidłowego rozwoju ciąży, jej lokalizacji, wykluczenie lub potwierdzenie ciąży mnogiej. Badanie USG do 10 tygodnia ciąży wykonujemy najczęściej ze wskazań medycznych, do których zaliczyć możemy obciążony wywiad położniczy, plamienie z dróg rodnych czy nieprawidłowości związane z badaniem ginekologicznym.

 

USG POŁOŻNICZE MIĘDZY 11 A 14 TYGODNIEM CIĄŻY

Badanie USG w tym okresie ciąży często nazywane jest badaniem USG genetycznym. Udowodniono, iż pewne obrazy ultrasonograficzne mogą być związane z nieprawidłowościami w genotypie dziecka. Do tzw. markerów ultrasonograficznych chorób genetycznych zaliczamy ocenę przezierności karkowej, ocenę obecności kości nosowej Dziecka, ocenę kąta twarzowego oraz ocenę przepływów krwi w pewnych naczyniach płodowych. Na podstawie obserwowanych markerów można ustalić ryzyko wystąpienia u Twojego Dziecka najczęstszych chorób genetycznych, a przede wszystkim zespołu Downa.
W czasie diagnostyki ultrasonograficznej między 11 a 14 tygodniem ciąży lekarz może wykryć wiele wad rozwojowych płodu a w szczególności tzw. wady letalne czyli takie, które nie pozwalają na bezpieczne kontynuowanie ciąży.

Badanie ultrasonograficzne pierwszego trymestru ciąży należy do najtrudniejszych technicznie badań w czasie całej ciąży. Aby prawidłowo ocenić rozwój płodu na tym etapie lekarz wykonujący badanie musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz dysponować odpowiednim sprzętem diagnostycznym. Wszyscy lekarze MediLuxClinic posiadają polskie i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające umiejętności diagnostyczne. Aparat ultrasonograficzny Voluson E8 Expert znajdujący się na wyposażeniu MediLuxClinic to współcześnie najlepszy ultrasonograf klasy Premium dedykowany do diagnostyki ginekologiczno-położniczej.

 

USG “GENETYCZNE” 11-14 TYGODNI + BADANIA BIOCHEMICZNE PRENATALNE – TEST PODWÓJNY

Nawet najlepiej wykonane badanie ultrasonograficzne nie gwarantuje, iż Pani Dziecko nie jest obarczone zespołem Downa czy innym schorzeniem genetycznym. Wykazano, że niektóre dzieci z zespołem Downa wyglądają w badaniu USG zupełnie prawidłowo. Liczne badania naukowe wykazały, że istnieje metoda rozszerzenia diagnostyki ultrasonograficznej o tzw. badania biochemiczne prenatalne. W czasie badania USG między 11 a 14 tygodniem ciąży pobiera się krew w celu oceny tzw. testu podwójnego. Dzięki badaniu USG rozszerzonemu o test podwójny zwiększymy prawdopodobieństwo ustalenia prawidłowej diagnozy do ponad 90%. Pamiętaj test podwójny nie jest w Polsce badaniem obowiązkowym w ciąży, ALE w całej Europie Zachodniej należy do STANDARDÓW OPIEKI NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ. U każdej pacjentki MediLuxClinic zawsze proponujemy wykonanie testu podwójnego, gdyż nasz gabinet spełnia wszelkie standardy europejskie.

 

TEST POTRÓJNY W 14-17 TYOGNIU CIĄŻY

Jeżeli nie wykonałaś badania USG między 11 a 14 tygodniem ciąży, późno zorientowałaś się że jesteś w ciąży nie tracisz szansy na dokonanie szczegółowej diagnostyki w kierunku chorób genetycznych u Twojego Dziecka. Możesz wykonać w MediLuxClinic test potrójny. Jest to badanie diagnostyczne biochemiczne mające na celu wyliczenie matematyczne ryzyka wystąpienia choroby genetycznej u Twojego Dziecka. Test potrójny nie zastępuje, ani nie uzupełnia diagnostyki z pierwszego trymestru ciąży. Jest badaniem dla wszystkich tych pacjentek ciężarnych, u których z jakiś przyczyn nie wykonano badań między 11 a 14 tygodniem ciąży. Czułość i swoistość testu potrójnego jest mniejsza niż czułość i swoistość badań między 11 a 14 tygodniem ciąży.