Szczepienia przeciw HPV

Naturalna zdolność białek kapsydu - otoczki wirusowej do wywoływania reakcji immunologicznej została wykorzystana do stworzenia profilaktycznej szczepionki przeciwko zakażeniom HPV. Szczepienia zapobiegające zakażeniom HPV i są elementem tzw. profilaktyki pierwotnej raka szyjki macicy. Celem szczepień jest zmniejszenie częstości występowania chorób genitalnych zależnych od infekcji HPV, a celem nadrzędnym jest pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy.

Uważa się, że długoterminowe, potencjalne korzyści z zastosowania szczepień przeciwko zakażeniom HPV będą polegały na zmniejszeniu umieralności z powodu raka szyjki macicy o około 70% za 15-20 lat. Ponadto ufamy, iż szczepienia mogą przynieść dodatkowe korzyści w postaci zmniejszenia ilości procedur inwazyjnych związanych zkoniecznością weryfikacji nieprawidłowych wyników badań cytologicznych / biopsja szyjki macicy, konizacja/.

Obecnie istnieją dwie szczepionki profilaktyczne zawierające jako antygeny białka kapsydu wirusowego: szczepionka czterowalentna Silgard/Gardasil firmy Merck oraz szczepionka Cervarix firmy GSK

Obie szczepionki: dwuwalentna i czterowalentna są szczepionkami profilaktycznymi.

KAŻDA KOBIETA PRZED ROZPOCZĘCIEM SZCZEPIENIA MUSI MIEĆ WYKONANY WYMAZ CYTOLOGICZNY! NALEŻY W TEN SPOSÓB WYKLUCZYĆ ISTNIEJĄCE ZMIANY HSIL LUB RAKA SZYJKI MACICY.

Idealnym postępowaniem jest zaszczepienie pacjentki przed zakażeniem wirusem HPV.

Rutynowe stosowanie szczepionki przeciwko HPV jest aktualnie rekomendowane dla dziewczynek w wieku 11-12 lat.

Szczepionka ta jest także rekomendowana dla dziewcząt starszych w wieku 13-18 lat, które nie zostały zaszczepione wcześniej lub takich, u których należy dokończyć rozpoczętą później serię szczepień.

U wszystkich zaszczepionych kobiet musi być nadal prowadzony skrining cytologiczny! Szczepionki nie chronią przed wszystkimi typami HPV, które mogą być przyczyną raka szyjki macicy

U kobiet seronegatywnych w wieku 15 do 25 lat skuteczność szczepionki dwuwalentnej przeciwko HPV 16 i 18 wynosi 100% w ciągu 5 lat obserwacji.

Skuteczność szczepionki dwuwalentnej (HPV 16 i 18) u kobiet seropozytywnych, to znaczy takich, które zostały już zakażone wirusem wynosi 100% w ciągu 5 lat obserwacji.

Dążąc do zapewnienia najwyższej satysfakcji Państwa jako Naszych Pacjentów, równocześnie korzystając z najnowszych danych naukowych oraz osiągnięć profilaktyki farmakologicznej proponujemy Państwu skorzystanie z prezentowanej oferty i zaszczepienie się przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego - HPV.