Ultrasonografia gruczołów piersiowych

W naszym gabinecie istnieje możliwość wykonania badania ultrasonograficznego gruczołów piersiowych.

Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczących profilaktyki i wczesnej diagnostyki zmian w gruczole sutkowym zalecane jest:

W trakcie badania ginekologicznego kobiety po 20 roku życia przeprowadzenia badania przedmiotowego i podmiotowego sutków, nauczenie kobiety samodzielnego palpacyjnego badania piersi, poinformowania o konieczności szybkiego poinformowania lekarza o stwierdzanych zmianach w wykonanym samodzielnie badaniu palpacyjnym.

Od 45 do 50 roku życia wykonywania badań mammograficznych co 2 lata.

Po 50 roku życia wykonywania badań mammograficznych raz do roku.

Badanie ultrasonograficzne nie jest badaniem zastępującym badanie mammograficznym ale stanowi istotne jej uzupełnienie.

Zaleca się identyfikacje oraz objęcie szczególną obserwacją grypy kobiet o zwiększonym ryzyku zachorowania na raka sutka przez ocenę parametrów, do których należą następujące czynniki:

 • Obciążony wywiad rodzinny
 • Niektóre niezłośliwe zmiany rozrostowe gruczołu piersiowego w wywiadzie
 • Przebyta zmiana onkologiczna w jednym sutku
 • Brak ciąży w wywiadzie
 • Późna pierwsza ciąża (powyżej 30 roku życia)
 • Brak lub krótki okres karmienia piersią ( poniżej 8 miesięcy)
 • Otyłość
 • Dieta bogatotłuszczowa
 • Nadmierne spożywanie alkoholu
 • Liczne cykle bezowulacyjne
 • Wysoki status socjoekonomiczny
 • Cukrzyca
 • Wzmożona gęstość radiologiczna sutka po 55 roku życia

Pacjentki z obciążonym wywiadem powinna być poddana specjalnej obserwacji zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wykrywania ryzyka dziedzicznie uwarunkowanego zachorowania na raka gruczołu sutkowego i jajnika, według których należy wyłonić pacjentki z podwyższonym ryzykiem i wciągnąć je do programów wczesnego rozpoznawania choroby:

Wykonywania corocznie od 20-25 roku życia badania palpacyjnego i obrazowego piersi ( do 35 roku życia badania USG, do 50 roku życia łącznego badania USG i mammografii a po 50 roku życia – mammografii)

Od 30 roku życia coroczne badanie ginekologiczne z ultrasonografią narządu rodnego z oceną przepływów dopplerowskich

Oznaczania markera CA-125

Badanie nosicielstwa mutacji genu BRCA 1