Ultrasonografia położnicza

Diagnostyka ultrasonograficzna stanowi współcześnie podstawową formę diagnostyki przebiegu ciąży budowy oraz rozwoju płodu. W czasie ciąży o fizjologicznym przebiegu każda ciężarna powinna mieć wykonane badanie ultrasonograficzne trzykrotnie. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz brytyjskiej organizacji położniczej – Fetal Medicine Foundation badania należy wykonać między 11 a 14, między 18 a 23 oraz między 28 a 32 tygodniem ciąży.
Dodatkowe badania USG wykonuje się ze wskazań medycznych. Według współczesnej wiedzy nie istnieją żadne przeciwwskazania do diagnostyki ultrasonograficznej w przebiegu ciąży. Nie udowodniono szkodliwości ultrasonografii dla przebiegu ciąży i rozwoju płodu.
Pamiętaj badania USG w ciąży pozwalają na wykrycie większości wad rozwojowych płodu. Niektóre z wad nawet przy najlepiej przeprowadzonej diagnostyce mogą pozostać niewykryte, niektóre mogą ujawnić się lub powstać dopiero po urodzeniu.
USG POŁOŻNICZE DO 10 TYGODNIA CIĄŻY
W okresie do 10 tygodnia ciąży badanie USG wykonujemy zawsze sondą transwaginalną (przezpochwową). Celem badania w tym okresie jest potwierdzenie prawidłowego rozwoju ciąży, jej lokalizacji, wykluczenie lub potwierdzenie ciąży mnogiej. Badanie USG do 10 tygodnia ciąży wykonujemy najczęściej ze wskazań medycznych, do których zaliczyć możemy obciążony wywiad położniczy, plamienie z dróg rodnych czy nieprawidłowości związane z badaniem ginekologicznym.
USG POŁOŻNICZE MIĘDZY 11 A 14 TYGODNIEM CIĄŻY
Badanie USG w tym okresie ciąży często nazywane jest badaniem USG genetycznym. Udowodniono, iż pewne obrazy ultrasonograficzne mogą być związane z nieprawidłowościami w genotypie dziecka. Do tzw. markerów ultrasonograficznych chorób genetycznych zaliczamy ocenę przezierności karkowej, ocenę obecności kości nosowej Dziecka, ocenę kąta twarzowego oraz ocenę przepływów krwi w pewnych naczyniach płodowych. Na podstawie obserwowanych markerów można ustalić ryzyko wystąpienia u Twojego Dziecka najczęstszych chorób genetycznych, a przede wszystkim zespołu Downa.
W czasie diagnostyki ultrasonograficznej między 11 a 14 tygodniem ciąży lekarz może wykryć wiele wad rozwojowych płodu a w szczególności tzw. wady letalne czyli takie, które nie pozwalają na bezpieczne kontynuowanie ciąży.
Badanie ultrasonograficzne pierwszego trymestru ciąży należy do najtrudniejszych technicznie badań w czasie całej ciąży. Aby prawidłowo ocenić rozwój płodu na tym etapie lekarz wykonujący badanie musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz dysponować odpowiednim sprzętem diagnostycznym. Wszyscy lekarze MediLuxClinic posiadają polskie i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające umiejętności diagnostyczne. Aparat ultrasonograficzny Voluson E8 Expert znajdujący się na wyposażeniu MediLuxClinic to współcześnie najlepszy ultrasonograf klasy Premium dedykowany do diagnostyki ginekologiczno-położniczej.
USG “GENETYCZNE” 11-14 TYGODNI + BADANIA BIOCHEMICZNE PRENATALNE – TEST PODWÓJNY
Nawet najlepiej wykonane badanie ultrasonograficzne nie gwarantuje, iż Pani Dziecko nie jest obarczone zespołem Downa czy innym schorzeniem genetycznym. Wykazano, że niektóre dzieci z zespołem Downa wyglądają w badaniu USG zupełnie prawidłowo. Liczne badania naukowe wykazały, że istnieje metoda rozszerzenia diagnostyki ultrasonograficznej o tzw. badania biochemiczne prenatalne. W czasie badania USG między 11 a 14 tygodniem ciąży pobiera się krew w celu oceny tzw. testu podwójnego. Dzięki badaniu USG rozszerzonemu o test podwójny zwiększymy prawdopodobieństwo ustalenia prawidłowej diagnozy do ponad 90%. Pamiętaj test podwójny nie jest w Polsce badaniem obowiązkowym w ciąży, ALE w całej Europie Zachodniej należy do STANDARDÓW OPIEKI NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ. U każdej pacjentki MediLuxClinic zawsze proponujemy wykonanie testu podwójnego, gdyż nasz gabinet spełnia wszelkie standardy europejskie.
TEST POTRÓJNY W 14-17 TYOGNIU CIĄŻY
Jeżeli nie wykonałaś badania USG między 11 a 14 tygodniem ciąży, późno zorientowałaś się że jesteś w ciąży nie tracisz szansy na dokonanie szczegółowej diagnostyki w kierunku chorób genetycznych u Twojego Dziecka. Możesz wykonać w MediLuxClinic test potrójny. Jest to badanie diagnostyczne biochemiczne mające na celu wyliczenie matematyczne ryzyka wystąpienia choroby genetycznej u Twojego Dziecka. Test potrójny nie zastępuje, ani nie uzupełnia diagnostyki z pierwszego trymestru ciąży. Jest badaniem dla wszystkich tych pacjentek ciężarnych, u których z jakiś przyczyn nie wykonano badań między 11 a 14 tygodniem ciąży. Czułość i swoistość testu potrójnego jest mniejsza niż czułość i swoistość badań między 11 a 14 tygodniem ciąży.
USG “GENETYCZNE” W 18-23 TYGODNIU CIĄŻY
Badanie USG wykonywane między 18 a 23 tygodniem ciąży jest często nazywane również badaniem genetycznym lub połówkowym. W czasie tego badania lekarz ocenia przede wszystkim budową poszczególnych narządów Twojego Dziecka. Celem diagnostyki w tym okresie jest wykrycie lub wykluczenie wad rozwojowych płodu. Pamiętaj rozpoznanie choroby płodu w 20 tygodniu ciąży wielokrotnie może uratować życie Twojego Dziecka. Współczesna medycyna daje możliwości leczenia Dziecka jeszcze wewnątrzmacicznie. Jeżeli nie istnieją wskazania do terapii wewnątrzmacicznej możesz zaplanować poród Twojego Dziecka w takim ośrodku medycznym, w którym będzie możliwość leczenia Dziecka zaraz po urodzeniu. Pamiętaj niektóre wady wrodzone płodów można dostrzec w badaniu USG tylko w tym okresie ciąży. W dalszym etapie ciąży na skutek kostnienia żeber, kręgosłupa warunki badania USG stają się coraz gorsze. Nie wykonując badania USG między 18 a 23 tygodniem ciąży zmniejszasz szanse na to, aby lekarz mógł prawidłowo zdiagnozować budowę Twojego Dziecka.
Badanie ultrasonograficzne połówkowe należy do najtrudniejszych technicznie badań w czasie całej ciąży. Aby prawidłowo ocenić rozwój płodu na tym etapie lekarz wykonujący badanie musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz dysponować odpowiednim sprzętem diagnostycznym. Wszyscy lekarze MediLuxClinic posiadają polskie i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające umiejętności diagnostyczne. Aparat ultrasonograficzny Voluson E8 Expert znajdujący się na wyposażeniu MediLuxClinic to współcześnie najlepszy ultrasonograf klasy Premium dedykowany do diagnostyki ginekologiczno-położniczej.
USG POŁOŻNICZE Z ECHOKARDIOGRAFIĄ SERCA PŁODU
Badanie USG genetyczne połówkowe zawiera ocenę budowy serca Twojego Dziecka. Jest to tzw. ocena skryningowa – typowa. Takie badanie pozwala na wykluczenie większości wad serca płodu i w większości przypadków jest badaniem w zupełności wystarczającym. Jeżeli istnieją wskazania takie jak: nieprawidłowy obraz serca płodu w badaniu połówkowym, nieprawidłowa przezierność karkowa w I trymestrze (NT), nieprawidłowy rytm serca płodu, wady strukturalne płodu , anomalie kariotypu u płodu, nieprawidłowa ilość wód płodowych, cukrzyca, wiek matki powyżej 35 lat, obciążony występowaniem wady serca wywiad rodzinny lub jeżeli po prostu chcesz możesz zdecydować się na wykonanie badania echokardiograficznego serca Twojego Dziecka.
Jest to badanie, które polega na szczegółowej ocenie budowy i funkcji serca płodu. Oceniamy nie tylko typowe obrazy serca płodu, ale prowadzimy szczegółową diagnostykę budowy i funkcji poszczególnych elementów serca Dziecka. Badanie składa się z oceny serca w prezentacji 2D tzw. obrazy czarno białe, w prezentacji CDI – kolorowy Doppler, w prezentacji PWD – Doppler pulsacyjny, w prezentacji M-mode oraz w technologii STIC czy Vocal.
Badanie echokardiograficzne serca płodu to najtrudniejsze i najbardziej zaawansowane badanie ultrasonograficzne wykonywane w szczególnych sytuacjach w czasie ciąży. Aby prawidłowo ocenić budowę serca lekarz wykonujący badanie musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz dysponować odpowiednim sprzętem diagnostycznym. Aparat ultrasonograficzny Voluson E8 Expert znajdujący się na wyposażeniu MediLuxClinic to współcześnie najlepszy ultrasonograf klasy Premium dedykowany do diagnostyki kardiologicznej płodu.
USG POŁOŻNICZE OD 28 TYGODNIA CIĄŻY WRAZ Z OCENĄ PRZEPŁYWÓW DOPPLEROWSKICH
Badanie USG po 28 tygodniu ciąży to ostatni etap diagnostyki ultrasonograficznej dotyczącej rozwoju Twojego Dziecka. Na tym etapie oceniamy prawidłowość wzrastania płodu oraz oceniamy jego dobrostan. Możemy ustalić szacunkową masę płodu, położenie Dziecka, ocenić ilość płynu owodniowego. Często badanie rozszerzamy o diagnostykę ultrasonograficzną metodą Dopplera. Oceniamy przepływy naczyniowe w niektórych naczyniach żylnych i tętniczych Dziecka, w naczyniach pępowinowych oraz w naczyniach macicy. Na podstawie badania USG po 28 tygodniu ciąży ustalamy stan wewnątrzmaciczny Dziecka tzw. jego dobrostan.
Niektóre choroby płodu mogą rozwijać się w czasie przebiegu ciąży stąd na tym etapie ciąży ponownie oceniamy budowę poszczególnych narządów płodu.